Naast mijn werk als vertaler, ontwerp en geef ik taaltrainingen in het Engels. Deze trainingen zijn niet zozeer bedoeld om Engels te doceren, als wel om oplossingen te bieden opdat deelnemers zelf hun problemen leren oplossen; waar ze antwoorden kunnen vinden of hoe ze zelf de problemen kunnen aanpakken.

Een deel van de uitdaging ligt in het toesnijden van de training op de specifieke behoeften van de klant. Een voorbeeld hiervan is de training sessies die ik op maat maakte voor baliemedewerkers van een culturele instelling. Voor hen was het belangrijk om met vertrouwen klanten, met Engels als tweede taal, telefonisch te woord te kunnen staan. We hebben veel met rollenspel gedaan om vertrouwen op te bouwen en improvisatie aan te moedigen.

Een ander voorbeeld is de online cursus Engels schrijven voor PhD studenten in bètavakken, die al hun werk in het Engels moeten schrijven. Nogmaals, het gaat erom dat ze het gereedschap krijgen dat ze nodig hebben om de Engelse taal in hun werk te kunnen gebruiken.

 

In addition to my work as a translator, I also design and carry out English coaching sessions. These coaching sessions are aimed not so much at teaching English, as offering solutions so that participants can solve their problems themselves, know where to go for answers or how to work round the problems.

 

Part of the challenge is to adapt the coaching to suit the specific needs of the client. One example of this is the coaching sessions I tailored to the needs of front office employees at a cultural centre. An important factor for them was being able to talk with confidence on the phone, with customers for whom English is a second language. We worked a lot with role play to help build confidence, and encourage improvisation.

 

Another example is the online English writing course for PhD students in science subjects, who are required to write all their papers in English. Again, it’s a question of providing them with the tools they need to use English in their work.

Taal coach

Language coaching